Boendet

Svartnäsgården är ett stödboende som hjälper de boende att komma igen och få en ny chans för att kunna gå vidare med sitt liv. Vi bedriver ingen behandling, de som kommer hit måste vara helt drogfria för att få bo här.

Anläggningen

Anläggningen

Boendet är beläget i det som ursprungligen var Svartnäs gamla skola, och har efter det bland annat varit ett vildmarkshotell. Vi har idag ca 1400 m2 välskötta och hemtrevliga lokaler till vårt förfogande.

Utöver våra 16 platser i eget rum eller lägenhet finns här kök och matsal, flera samlingsrum, TV-rum, relax med bastu och bubbelpool, gym, snickeri och verkstad.

Kom gärna hit och besök oss, hör av dig innan så ordnar vi en rundvisning.

Aktiviteter

Aktiviteter

Med gångavstånd till sjö med egen båt, och skogen alldeles nära ger det möjlighet till mycket utomhusaktiviteter. I huset finns möjlighet till såväl gemensamma som individuella aktiviteter.

Som en del i att förbereda för ett självständigt liv deltar de boende i det praktiska arbetet på anläggningen, till exempel städning, trädgårdsarbete och arbete i köket. Alla måltider äter vi gemensamt.

Utöver den dagliga verksamheten åker vi på utflykter tillsammans, till exempel på olika konserter, kulturevenemang och aktivitetsdagar. Vi tror att kulturupplevelser bidrar till förståelse av sig själv och sin omgivning.

Socialt

Socialt

Många som kommer till oss har förlorat kontakten med samhället, myndigheter, familj och vänner. Vi hjälper de boende att återknyta kontakten med familj och vänner, vi har exempelvis en lånelägenhet som går att låna vid besök av familj.

Vi hjälper de boende med att lösa diverse praktiska problem. Om den boende vill följer vi med till läkare, sociala myndigheter och hjälper till med kontakten med exempelvis polisen, frivården och arbetsförmedlingen. Vi hjälper också till att ordna med lönebidragsanställningar, arbetsträning och praktikplatser, i de fall detta är aktuellt.

Hur vi jobbar

Hur vi jobbar

Ett boendekontrakt upprättas mellan remitterande socialförvaltning, stödboendet och den boende. I det ingår bland annat att den boende måste vara drogfri och att drogtester får utföras.

En individuell plan tas fram av remittent tillsammans med den boende och boendestödjare. Den ska innehålla både kort- och långsiktiga mål tillsammans med en planering av hur den boende ska kunna nå upp till målen. Svartnäsgårdens personal genomför sedan uppföljande samtal med den boende.

Medicinering

Medicinering

Det normala är att den boende själv ansvarar för sitt medicinintag, men i vissa fall kan personal på delegering från vårdcentral utföra medicinutdelning. Medicinen förvaras i låsta skåp hos personalen och den boende övervakas vid medicinintaget. Förfaringssättet skall vara känt och godkänt av den boende före inflyttning.

Kostnad

Kostnad

Fast dygnskostnad efter beställning/remiss från socialtjänst och med beaktande av socialtjänstlagens bestämmelser.

Övriga kostnader så som exempelvis fickpengar, tandläkarbesök, sjukvård, besöksresor till anhöriga med mera finansieras av remitent.